e-Deklaracje pod Linux’em 2017

Sądziłem, że moja ubiegłoroczna notka o e-deklaracjach będzie ostatnią, a w nowym roku cuda techniki XXI wieku pozwolą na złożenie zeznania podatkowego poprzez stronę internetową. Myliłem się. Sądzę nawet, że tak już będzie zawsze, skazani na prehistoryczne produkty adobe i wieczne instalacyjne kombinacje. Kombinacji w tym roku więcej niż w ostatnim, a to dlatego, że coraz trudniej jest pożenić archaiczne 32bitowe pakiety wymagane przez starego adobe air’a i acrobat reader’a z 64bitowymi dystrybucjami. Może w przyszłym roku złożyć zeznanie analogowo?

 

Do rzeczy, udało mi się zainstalować e-deklaracje na Archu (najłatwiej), Ubuntu 16.10×64 (najtrudniej), openSUSE Tumbleweed. Kroki są następujące:

 

1) W przypadku Arch’a jest już gotowa paczka w repozytorium AUR: https://aur.archlinux.org/packages/e-deklaracje/

 

2)  Jeśli chodzi o Ubuntu 16.10×64 tu miałem najwięcej problemów gdyż za nic nie dawało się zainstalować AIR’a, a potem samego pakietu e-deklaracji. Dodatkowo cześć bibliotek 32bitowych zmieniła nazwy. Dlatego w przypadku Ubuntu postanowiłem wszystko zainstalować lokalnie w katalogu domowym użytkownika posiłkując się skryptami Arch’a 🙂

 

a) Zaczynamy od instalacji wget’a oraz adobe reader’a (jak ktoś nie ma):

sudo apt-get install wget
wget ftp.adobe.com/pub/adobe/reader/unix/9.x/9.5.5/enu/AdbeRdr9.5.5-1_i386linux_enu.deb
sudo dpkg -i AdbeRdr9.5.5-1_i386linux_enu.deb
sudo apt-get install -f

 

b) Kolejny krok to instalacja bibliotek oraz utworzenie dwóch linków:

sudo apt-get install libgtk2.0-0:i386 libstdc++6:i386 libxml2:i386 libxslt1.1:i386 libcanberra-gtk-module:i386 gtk2-engines-murrine:i386 libqt4-qt3support:i386 libgnome-keyring0:i386 libnss-mdns:i386 libnss3:i386

sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0 /usr/lib/libgnome-keyring.so.0
sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0.2.0 /usr/lib/libgnome-keyring.so.0.2.0

 

c) Teraz instalujemy, a właściwie ściągamy i rozpakowujemy adobe-air-sdk (później doinstalujemy wrapper do adobe-air), umieszczamy go np. w katalogu domowym: $HOME/adobe-air-sdk. Można oczywiście zmienić, ale na potrzeby tej instrukcji będę się posiłkował właśnie tym katalogiem.

wget http://airdownload.adobe.com/air/lin/download/2.6/AdobeAIRSDK.tbz2
mkdir $HOME/adobe-air-sdk
tar jxf AdobeAIRSDK.tbz2 -C $HOME/adobe-air-sdk

 

d) Ściągamy ze strony Archa wrapper do adobe-air i zmieniamy (sed’ em)  ścieżkę z lokalizacją naszego wcześniej rozpakowanego adobe-air-sdk

wget https://aur.archlinux.org/cgit/aur.git/snapshot/adobe-air.tar.gz
tar xvf adobe-air.tar.gz -C $HOME/adobe-air-sdk

sed -i -e 's/\/opt/$HOME/g' $HOME/adobe-air-sdk/adobe-air/adobe-air
chmod +x $HOME/adobe-air-sdk/adobe-air/adobe-air

 

e) Jesteśmy już blisko końca, pobieramy e-deklaracje, kopiujemy do katalogu w adobe-air-sdk. Drugą kopię rozpakowujemy aby wydobyć ikonę, która posłuży nam do utworzenia ładnego launchera 🙂

mkdir $HOME/adobe-air-sdk/e-deklaracje
wget http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1196444/e-DeklaracjeDesktop.air
cp e-DeklaracjeDesktop.air $HOME/adobe-air-sdk/e-deklaracje/
cp e-DeklaracjeDesktop.air /tmp/

cd /tmp/

unzip /tmp/e-DeklaracjeDesktop.air
cp /tmp/assets/icons/icon128.png  $HOME/adobe-air-sdk/e-deklaracje/e-deklaracje.png

 

f) Ostatni krok to już tylko tworzenie launchera. Należy przekopiować całą poniższą zawartość razem i na końcu nadać uprawnienia:

cat <<__CONF__ | tee $HOME/.local/share/applications/e-deklaracje.desktop
[Desktop Entry]
Type=Application
Terminal=false
Categories=Office
Exec=$HOME/adobe-air-sdk/adobe-air/adobe-air $HOME/adobe-air-sdk/e-deklaracje/e-DeklaracjeDesktop.air
Icon=$HOME/adobe-air-sdk/e-deklaracje/e-deklaracje.png
Name=e-Deklaracje
__CONF__

 

chmod +x $HOME/.local/share/applications/e-deklaracje.desktop

 

Całość prezentuje się tak jak na obrazku.

Ps. Czy ktoś zauważył, że brakuje (na dzień dzisiejszy) instrukcji instalacji e-deklaracji 9.0.0 dla linux’a na stronach MF? 🙂

 

3) Instalacja e-deklaracji dla openSUSE Tumbleweed’a już była na szczęście dużo prostsza.

 

a) Ściągamy i instalujemy acrobat reader’a oraz kilka bibliotek dla adobe air

wget ftp.adobe.com/pub/adobe/reader/unix/9.x/9.5.5/enu/AdbeRdr9.5.5-1_i486linux_enu.rpm
sudo zypper install  AdbeRdr9.5.5-1_i486linux_enu.rpm
sudo zypper install libxslt1-32bit libgnome-keyring0-32bit rpm-build mozilla-nss-32bit

 

b) Ściągamy i instalujemy adobe air

wget airdownload.adobe.com/air/lin/download/2.6/adobeair.i386.rpm
sudo zypper install adobeair.i386.rpm (przy pytaniu o klucze wybieramy opcję i)

 

c) Ściągamy e-deklaracje, a następnie klikamy paczkę w menedżerze plików celem uruchomienia instalatora co powinno zaowocować takim oto ładnym obrazkiem:

wget http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1196444/e-DeklaracjeDesktop.air

 

 

4) Doprowadzenie do instalacji e-deklaracji na Fedorze 25 również nie należy do najłatwiejszych. Wszystkie poprzednie instrukcje wydają się nie działać więc musiałem posłużyć się para-archową instalacją 🙂

 

a) Ściągamy i instalujemy acrobat reader’a oraz kilka bibliotek dla adobe air

wget ftp.adobe.com/pub/adobe/reader/unix/9.x/9.5.5/enu/AdbeRdr9.5.5-1_i486linux_enu.rpm
sudo dnf install  AdbeRdr9.5.5-1_i486linux_enu.rpm

sudo dnf  install libgnome-keyring.i686 nss-3.27.0-1.3.fc25.i686 rpm-build libxslt.i686

b) Ściągamy i instalujemy adobe air

wget airdownload.adobe.com/air/lin/download/2.6/adobeair.i386.rpm
sudo dnf install adobeair.i386.rpm
Dalszy ciąg to już kopiuj/wklej z instrukcji Ubuntu czyli:

 

c) Teraz instalujemy, a właściwie ściągamy i rozpakowujemy adobe-air-sdk (później doinstalujemy wrapper do adobe-air), umieszczamy go np. w katalogu domowym: $HOME/adobe-air-sdk. Można oczywiście zmienić, ale na potrzeby tej instrukcji będę się posiłkował właśnie tym katalogiem.

wget http://airdownload.adobe.com/air/lin/download/2.6/AdobeAIRSDK.tbz2
mkdir $HOME/adobe-air-sdk
tar jxf AdobeAIRSDK.tbz2 -C $HOME/adobe-air-sdk

d) Ściągamy ze strony Archa wrapper do adobe-air i zmieniamy (sed’ em)  ścieżkę z lokalizacją naszego wcześniej rozpakowanego adobe-air-sdk

wget https://aur.archlinux.org/cgit/aur.git/snapshot/adobe-air.tar.gz
tar xvf adobe-air.tar.gz -C $HOME/adobe-air-sdk

sed -i -e 's/\/opt/$HOME/g' $HOME/adobe-air-sdk/adobe-air/adobe-air
chmod +x $HOME/adobe-air-sdk/adobe-air/adobe-air

e) Jesteśmy już blisko końca, pobieramy e-deklaracje, kopiujemy do katalogu w adobe-air-sdk. Drugą kopię rozpakowujemy aby wydobyć ikonę, która posłuży nam do utworzenia ładnego launchera 🙂

mkdir $HOME/adobe-air-sdk/e-deklaracje
wget http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1196444/e-DeklaracjeDesktop.air
cp e-DeklaracjeDesktop.air $HOME/adobe-air-sdk/e-deklaracje/
cp e-DeklaracjeDesktop.air /tmp/

cd /tmp/

unzip /tmp/e-DeklaracjeDesktop.air
cp /tmp/assets/icons/icon128.png  $HOME/adobe-air-sdk/e-deklaracje/e-deklaracje.png

f) Ostatni krok to już tylko tworzenie launchera. Należy przekopiować całą poniższą zawartość razem i na końcu nadać uprawnienia:

cat <<__CONF__ | tee $HOME/.local/share/applications/e-deklaracje.desktop
[Desktop Entry]
Type=Application
Terminal=false
Categories=Office
Exec=$HOME/adobe-air-sdk/adobe-air/adobe-air $HOME/adobe-air-sdk/e-deklaracje/e-DeklaracjeDesktop.air
Icon=$HOME/adobe-air-sdk/e-deklaracje/e-deklaracje.png
Name=e-Deklaracje
__CONF__

chmod +x $HOME/.local/share/applications/e-deklaracje.desktop