5 najużyteczniejszych 'launcherów' dla Unity

Dzięki udostępnionemu Unity API oprogramowanie przycisków stało się naprawdę proste i składa się z trzech kroków:

1) Skopiowanie pliku konfiguracyjnego do katalogu domowego
2) Otwarcie do edycji nowo skopiowanego pliku
3) Dodanie kodu wg. ponizszego schematu:

#adapted from Ubuntu wiki. Example is for gnome-screenshot
X-Ayatana-Desktop-Shortcuts=Screen;Window

[Screen Shortcut Group]
Name=Take a screenshot of the whole screen
Exec=gnome-screenshot
TargetEnvironment=Unity
[Window Shortcut Group]
Name=Take a screenshot of the current window
Exec=gnome-screenshot -w
TargetEnvironment=Unity

Wartości przyporządkowane do linijki X-Ayatana-Desktop-Shortcuts=XXX mówią, do której sekcji [XXX shortcut Group] mamy się odwołać. Poniżej kilka przykładów praktycznych.

1) Katalog domowy

a) Kopiujemy oryginalny 'launcher' do naszego kataloguy domowego

cp /usr/share/applications/nautilus-home.desktop ~/.local/share/applications
b) Otwieramy do edycji

gedit ~/.local/share/applications/nautilus-home.desktop

c) Upewniamy się, że poniższa linia zawiera tylko Unity

OnlyShowIn=Unity;

d) Dodajemy nastepujace linie:

X-Ayatana-Desktop-Shortcuts=Wideo;Dokumenty;Muzyka;Obrazy;Pobrane
[Wideo Shortcut Group]
Name=Wideo
Exec=nautilus Wideo
TargetEnvironment=Unity
[Dokumenty Shortcut Group]
Name=Dokumenty
Exec=nautilus Dokumenty
TargetEnvironment=Unity
[Muzyka Shortcut Group]
Name=Muzyka
Exec=nautilus Muzyka
TargetEnvironment=Unity
[Obrazy Shortcut Group]
Name=Obrazy
Exec=nautilus Obrazy
TargetEnvironment=Unity
[Pobrane Shortcut Group]
Name=Pobrane
Exec=nautilus Pobrane
TargetEnvironment=Unity

e) przelogowujemy się

2) SSH

a) Tworzymy nowy plik 'launchera'

gedit ~/.local/share/applications/ssh-launcher.desktop

[Desktop Entry]
Version=1.0
Name=Zdalne serwery
Comment=Logowanie ssh
Exec=gnome-terminal –disable-factory –sm-client-disable –class=remoteserver -x ssh -t minibox.local
Terminal=false
X-MultipleArgs=false
Type=Application
Icon=utilities-terminal
StartupNotify=true
StartupWMClass=RemoteServers
X-Ayatana-Desktop-Shortcuts=Server1;
[Server1 Shortcut Group]
Name=SSH na jakisserver.domena
Exec=gnome-terminal –disable-factory –sm-client-disable  –class=remoteserver -x ssh -t minibox.local
TargetEnvironment=Unity


b) Upuszczamy tak utworzony plik na pasek Unity.

3) Centrum Oprogramowania Ubuntu

a) Kopiujemy plik:

cp /usr/share/applications/
ubuntu-software-center.desktop ~/.local/share/applications/

b) Następnie go otwieramy:

gedit ~/.local/share/applications/ubuntu-software-center.desktop

c) Zaraz za linnia X-Ubuntu-Gettext-Domain=software-center dodajemy:

X-Ayatana-Desktop-Shortcuts=Aktualizacje;PPA;Synaptic;
[Aktualizacje Shortcut Group]
Name=Aktualizacje
Exec=update-manager -c
OnlyShowIn=Unity
[PPA Shortcut Group]
Name=Dodaj/zmień PPA
Exec=gksu software-properties-gtk %u
OnlyShowIn=Unity
[Synaptic Shortcut Group]
Name=Synaptic
Exec=gksu synaptic %u
OnlyShowIn=Unity

d)  przelogowujemy się

4) Firefox

a) Kopiujemy plik

cp /usr/share/applications/firefox.desktop ~/.local/share/applications
b) Następnie go otwieramy

gedit ~/.local/share/applications/firefox.desktop

c) Zmieniamy linię: X-Ayatana-Desktop-Shortcuts=NewWindow; na X-Ayatana-Desktop-Shortcuts=NewWindow;SafeMode;ProfileManager;

i dodajemy na koniec:

[SafeMode Shortcut Group]
Name=Firefox tryb bezpieczny
Exec=firefox -safe-mode
TargetEnvironment=Unity
[ProfileManager Shortcut Group]
Name=Firefox menedżer profili
Exec=firefox -ProfileManager
TargetEnvironment=Unity

d)  przelogowujemy się

5) Transmission

a) Kopiujemy plik

cp /usr/share/applications/transmission-gtk.desktop ~/.local/share/applications

b) Następnie go otwieramy

gedit ~/.local/share/applications/transmission-gtk.desktop


c) Dodajemy nastepujący kod

X-Ayatana-Desktop-Shortcuts=Zatrzymaj;Uruchom;
[Zatrzymaj Shortcut Group]
Name=Zatrzymaj wszystko
Exec=transmission-remote -tall –stop
TargetEnvironment=Unity
[Uruchom Shortcut Group]
Name=Uruchom wszystko
Exec=transmission-remote -tall –start
TargetEnvironment=Unity

d)  przelogowujemy się