Aktualizacja openSUSE 13.1 do 13.2

suseNie jestem jakoś specjalnie fanem aktualizacji systemów zwłaszcza, kiedy mamy mocno pozmieniany system i posiadamy dużą ilość repozytoriów. Po prostu jest duża szansa, że coś się posypie po aktualizacji 🙂

Czego się nie robi dla celów testowych. Posiłkując się całkowicie oficjalnym how-to zrobiłem upgrade systemu. Wszystko nawet się udało, jedynie nieprawidłowo wyświetlana jest wersja w grubie, ale to pewnie łatwa rzecz do zmiany poprzez Yast’a.

1) Najpierw zalecam backup 🙂

2) Następnie należy upewnić się, że na liście repozytoriów mamy repo-update i jest ono włączone. Odświeżamy repozytoria i uaktualniamy obecny system.

sudo zypper ref
sudo zypper update
zypper repos --uri

U mnie lista repozytoriów wyglądała tak:

3) Kolejny krok to usunięcie lub wyłączenie wszystkich nieoficjalnych repozytoriów. Należy je dodać w nowej wersji po aktualizacji.

Usuwamy komendą:

sudo zypper rr "nazwa repozytorium"

Po czyszczeniu lista powinna wyglądać tak:

4) Przygotowujemy nowe repozytoria:

Kopia zapasowa:

su -
cp -Rv /etc/zypp/repos.d /etc/zypp/repos.d.Old

Zmiana wersji:

sed -i 's/13.1/13.2/g' /etc/zypp/repos.d/*

Powinniśmy mieć repozytoria 13.2

zypper repos --uri

Odświeżamy nowe repozytoria:

zypper ref

5) Do aktualizacji należy wylogować się z systemu, wcisnąć ctrl-alt-f1 i zalogować się do konsoli na swoje konto lub konto root. Dzięki temu jeśli zostanie zaktualizowany pakiet Xservera nie stracimy ekranu w trakcie instalacji 😉

Jeśli się zalogowaliśmy na swoje konto to wydajemy komendę:

su -

Następnie rozpoczynamy aktualizację do openSUSE 13.2

zypper dup

Po udanej aktualizacji restartujemy komputer.

Weryfikujemy wersję systemu:

cat /etc/os-release

I nie pozostaje nic innego jak dodać brakujące repozytoria i zainstalować pakiety.