Automatyczne wybudzanie komputera

… czyli jak obudzić śpiącego pingwina. Okazuje się, że wybudzenie komputera ze „snu” jest bajecznie proste, wystarczy go położyć do snu poleceniem rtcwake

Komendę odpalamy z prawami administratorskimi:

sudo rtcwake -m [rodzaj wstrzymania] -s [liczba sekund]

np. zrzut pamięci na dysk i obudzenie komputera 60 sekund poźniej.

sudo rtcwake -m disk -s 60

Dostępne są następujące rodzaje wstrzymania komputera (-m):

standby – czuwanie, domyślny tryb, słaba oszczędność mocy

mem – wszytkie urządzenia przechodzą w tryb oszczędzania mocy poza RAMem, który utrzymuje swoją zawartość, spora oszczędność mocy

disk – zawartość pamięci zapisywana jest na dysk po czym komputer zostaje wyłączony, ponowne włączenie spowoduje przywrócenie sesji z przed wyłączenia

off – wyłącza całkiem komputer

no – nie wstrzymuje komputera, ale pozwala na ustawienia czasu/daty automatycznego wybudzenia. Należy pamiętać aby wstrzymać komputer ręcznie.

Czas moży wyrażać za pomocą:

-s – sekund

-t – konkretnej daty przy pomocy komendy date np.

sudo rtcwake -m no -l -t $(date +%s -d 'tomorrow 08:00′)

Oczywiście cała radość w łączeniu komend, włączenie radia, piosenki, przeglądarki itd itd:

sudo rtcwake -m mem -s 60 && mplayer ~/Muzyka/pobudka.mp3