Bootowanie w trybie tekstowym

Ku pamięci swojej i innych

Aby pozbyć się grafiki przy bootwaniu komputera należy wyedytować linie GRUB_CMDLINE_LINUX (/etc/default/grub) i usunąć słowa na końcu linii: rhgb quiet

A na koniec: grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

Pamiętajmy o kopii zapasowej gruba.