Czy androidy śnią o elektronicznych owcach?

Poza genialną książką i świetnym filmem polecam program elektryczna owca (electric sheep).

Elektryczna owca jest wspólnym snem śnionym przez wszystkie komputery podłączone do internetu, a które mają zainstalowany ten program.

Bardziej przyziemnie, electricsheep jest mini serverem i wygaszaczem ekranu w jednym. Kiedy komputer jest nieużywany bierze udziałwraz z innymi komputerami podłączonymi w internecie, w obliczaniu bardzo pięknych i skomplikowanych fraktali. Kiedy fraktal zostanie już „obliczony”, dystrybuowany jest do wszystkich klientów i wyświetlany w postaci  animowanego wygaszacza.

Paczka instalatora znajduje się  w repozytoriach Ubuntu lub w postaci źródła ściąganego ze strony: http://community.electricsheep.org/download