e-Deklaracje, Adobe Air w Fedorze

Rozliczanie pita zawsze jest bolesnym doświadczeniem i to bez względu na rodzaj używanego narzędzia 🙂

Instalacja e-deklaracji na Fedorze x64 (KDE) nie różni się bardzo od instalacji na Ubuntu, a nawet już ciut przyjemniejsza.

 

Zaktualizowana wersja z 2017 znajduje się pod tym adresem: https://nocnypingwin.pl/e-deklaracje-pod-linuxem-2017/


1) Zaczynamy od instalacji Adobe Reader 9

su –
rpm -ivh http://linuxdownload.adobe.com/adobe-release/adobe-release-i386-1.0-1.noarch.rpm
rpm –import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-adobe-linux

yum install AdobeReader_enu

2) Instalacja AdobeAir

su –
yum install ld-linux.so.2 gtk2-devel.i686 libdbus-glib-1.so.2
yum install rpm-devel.i686 libXt.so.6
yum install libDCOP.so.4 libxml2-devel.i686 nss-devel.i686
yum install xterm rpm-build libgnome-keyring.i686 gtk2-engines gtk2-engines.i686 libcanberra-gtk2 libcanberra-gtk3 libcanberra-gtk2.i686 libcanberra-gtk3.i686

wget http://airdownload.adobe.com/air/lin/download/latest/AdobeAIRInstaller.bin
chmod +x AdobeAIRInstaller.bin
./AdobeAIRInstaller.bin 
rm AdobeAIRInstaller.bin

3) Instalujemy e-Deklaracje

wget http://www.e-deklaracje.gov.pl/files/dopobrania/e-dek/app/e-DeklaracjeDesktop.air

sudo /opt/Adobe AIR/Versions/1.0/Resources/airappinstaller ~/Pobrane/e-DeklaracjeDesktop.air

I gotowe. Zamykamy okienko gdyż nie chcemy programu mieć uruchomionego jako root. Otwieramy aplikację e-deklaracje jako zwykły użytkownik.