Faenza 1.2

Najbardziej popularny zestaw ikon Faenza został zaktualizowany do wersji 1.2, z listy zmian możemy przeczytać:

  • Nowe ikony dla aplikacji Desura, Google Music Grame, poczty
  • Nowe rozmiary ikon
  • Poprawione pomniejsze błędy

Zestaw ikon jest dostępny po dodaniu repozytorium:

sudo add-apt-repository ppa:tiheum/equinox
sudo apt-get update && sudo apt-get install faenza-icon-theme