Fraktale Mandelbrota

Chciałbym podzielić się ciekawym znaleziskiem na jaki natrafiłem, a mianowicie: Mandelbulber – wieloplatformowy program do generowania trójwymiarowych fraktali przy wykorzystaniu zbioru Julii i Mandelbrota… brzmi skomplikowanie i pewnie takie jest. Nie znam się na tym, ale podziwiajcie piękno matematyki (nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem).


Parę słów o samym programie i instalacji. Domyślnie Mandelbulber znajduje w repozytoriach Ubuntu niemniej nie jest to najnowsza wersja.

1) Najnowszą ściągamy ze strony: http://sourceforge.net/projects/mandelbulber/files/

2) Rozpakowujemy

gzip -d nazwapaczki.tar.gz
tar -xvf nazwapaczki.tar

3) Ściągamy potrzebne pakiety do kompilacji

sudo apt-get install libgtk2.0-dev libjpeg8-dev

4) Kompilujemy i instalujemy

cd makefiles
make all
cd ..
./install

5) Podziwiamy i tworzymy nowe fraktale – skądinąd to świetny program do sprawdzania stabilności systemu.