Gnome-Pie

Gnome-Pie jest bardzo ciekawym, a i chyba unikalnym rodzajem menu w kształcie… placka dla pod gnome’a. Koncepcja jest prosta, po użyciu odpowiedniego skrótu na naszym ekranie, pod kursorem, wyświetla się kilka kółek reprezentujących aplikację/czynność, którą chcemy wykonać. Muszę przyznać, że jest to naprawdę dobrze zaprojektowane.


 1) Instalacji dokonujemy poprzez dodanie ppa autora:

sudo add-apt-repository ppa:simonschneegans/testing
sudo apt-get update
sudo apt-get install gnome-pie

2) Po pomyślnej instalacji uruchamiamy aplikację klikając na ikonę gnome-pie w naszym menu.

3) Ustawienia, po prawej stronie w zasobniku powinna pojawić się mała ikona, klikając na nią możemy przejść do preferencji.

Pierwsza zakładka pozwala nam wybrać czy chcemy aby apliacja startowała automatycznie ze startem systemu, ukrywanie ikony w zasobniku, pokazywanie się naszego placka w miejscu kursora, rozmiar i wreszcie na koniec mam możliwość wyboru skórek, a są naprawdę ładne. Testowanie po wciśnięciu klawiszy CTRL+ALT+A

Druga zakładka pozwala na utworzenie własnej konfiguracji placka i przypisanie odpowiedniego skrótu.

Podczas mojego użytkowania aplikacja nigdy nie przekroczyła więcej niż 11MB pamięci oraz max 1-2$ CPU.

Strona autora: http://www.simonschneegans.de/