Instalacja narzędzi 'adb' dla Androida w Ubuntu

Każdy kto posiada telefon/tablet z Androidem i będzie chciał zmienić ROM na nieoficjalny (np z XDA) spotka się z potrzebą użycia narzędzia 'adb', który wchodzi w skład Android SDK.

Począwszy od wersji Ubuntu 12.10 narzędzia te domyślnie znajdą w głównym repozytorium, a dla wcześniejszych edycji mam do wyboru kilka wariantów instalacji.

1a) Instalacja z nieoficjalnego PPA,  nie prostszego:

sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
sudo apt-get update
sudo apt-get install android-tools-adb android-tools-fastboot

1b) Jeśli nie ufamy PPA możemy narzędzia  zainstalować z pakietu Android SDK

a) Paczkę ściągamy z tej strony

b) Rozpakowujemy paczkę

gzip -d android-sdk_r20.0.3-linux.tgz

tar -xvf android-sdk_r20.0.3-linux.tar

c) Odpalamy instalator i wybieramy do instalacji daną wersją SDK, która nas interesuje

cd android-sdk-linux/tools
./android

d) Wszystkie interesujące nas narzędzia znajdują w katalogu platform-tools

2) Sprawdzamy instalację i podłączamy telefon/tablet do komputera

a) W telefonie/tablecie włączamy tryb debugowania

b) Uruchamiamy adb

./adb devices

Komenda powinna nam zwrócić numer urządzenia.

Jeżeli zamiast numeru widzimy znaki zapytania i komunikat „no permissions” przechodzimy do punktu 3.

 3) W przypadków problemów z rozpoznaniem telefonu:

a) lsusb

Na  ekranie powinny wyświetlić się urządzenia podłączone do portu USB, w tym nasze urządzenie z androidem. Zapamiętujemy ID producenta: ####:####

Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 010: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 001 Device 007: ID 22b8:2d66 Motorola

b) Tworzymy nowy plik

sudo gedit /etc/udev/rules.d/99-android.rules

Dodajemy następujące linijki, a w miejsce ####:#### wpisujemy id producenta wzięte z komendy lsusb

SUBSYSTEM==”usb”, ATTRS{idVendor}==”####:####„, SYMLINK+=”android_adb”, MODE=”0666″ GROUP=”plugdev”
TEST==”/var/run/ConsoleKit/database”,
RUN+=”udev-acl –action=$env{action} –device=$env{DEVNAME}”

d) Nadajemy odpowiednie uprawnienia i restartujemy usługi:

sudo chmod a+rx /etc/udev/rules.d/99-android.rules

./adb kill-server

sudo service udev restart

c) Odłączamy i podłączamy telefon i komenda adb powinna rozpoznać naszę urządzenie:

./adb devices