Instalacja Oracle Java 64 dla Ubuntu/Debian/Mint

Ubuntu domyślnie powinien zawierać już jave open source, która jak najbardziej wystarcza do większości zastosowań lecz czasami niektóre programy wymagają zamkniętej wersji Javy SUN’a (przejętej przez Oracle’a).

Ze względu na niedawne zmiany licencyjne oracle java (propietary) wyleciała z repozytoriów i trzeba ją instalować ze strony oraclea.

Ze względu na wspólne korzenie, poniższy opis instalacji powinien pasować dla systemów Debian/Ubuntu/Mint.


1) Instalację rozpoczynamy od usunięcia wersji open source: openjdk. Otwieramy Centrum Oprogramowania Ubuntu, w wyszukiwarkę wpisujemy: openjdk, zaznaczamy OpenJDK Java 6 Runtime i klikamy Usuń.

W momencie usuwania powinno otworzyć się nowe okienko informujące o potrzebie usunięcia dodatkowych pakietów związanych z jdk, potwierdzamy klikając Usuń wszystko.

2) Przechodzimy na stronę javy: http://www.java.com/pl/download/linux_manual.jsp?locale=pl i ściągamy wersję Linux x64 (dla wersji 64 bitowej).

3) Otwieramy terminal, wklejamy poniższe komendy i każdą z nich potwierdzamy enter

cd /opt

sudo mkdir java (tworzymy katalog, zostaniemy zapytani o hasło)

cd java (przechodzimy do katalogo java)

sudo mkdir 64 (tworzymy katalog 64)

sudo  mv ~/Pobrane/jre-6u29-linux-x64.bin /opt/java/64/ (przenosimy plik do nowo utworzonego katalogu, moja paczka javy została ściągnięta do /home/nocny/Pobrane, wersja javy może się różnić, warto korzystać z klawisza tab w celu automatycznego dokańczania nazw plików i katalogów)

sudo chmod 755 /opt/java/64/jre-6u29-linux-x64.bin (nadajemy uprawnienia do wykonania pliku)

a) Jeżeli Java jest w formacie spakowanej paczki (.tar.gz), a nie bin to należy ją przenieść do katalogu /opt/java/64 (tak jak wyżej),  następnie rozpakować

sudo gzip -d /opt/java/64/nazwapaczki.tar.gz
sudo tar -xvf  /opt/java/64/nazwapaczki.tar.gz

i przechodzimy od razu do punktu 5)

4) Instalujemy!

cd /opt/java/64/ (przechodzimy do katalogu)

sudo ./jre-6u29-linux-x64.bin (po wciśnięciu klawisza enter i wpisaniu hasła powinno przelecieć nam kilka ekranów informujących o rozpakowaniu plików.

5) Informujemy system o instalacji nowej wersji javy

sudo update-alternatives –install „/usr/bin/java” „java” „/opt/java/64/jre1.6.0_29/bin/java” 1

6) Ustawiamy naszą nową wersję javy jako domyślną

sudo update-alternatives –set java /opt/java/64/jre1.6.0_29/bin/java

 7) Instalujemy plugin dla firefox’a

mkdir ~/.mozilla/plugins (tworzymy katalog plugins, komenda może nie zadziałać jeśli mamy już katalog plugins)

sudo apt-get remove icedtea6-plugin (usuwamy plugin icedtea6, jeśli nie został zainstalowany komenda zwróci błąd)

rm ~/.mozilla/plugins/libnpjp2.so (usuwamy wcześniej zainstalowany plugin)

 ln -s /opt/java/64/jre1.6.0_29/lib/amd64/libnpjp2.so ~/.mozilla/plugins (wskazujemy firefoxowi poprzez link gdzie znajduje sie plugin)

java -version (jeśli instalacja udała się powinna zostać wyświetlona wersja ściągnietej paczki)

8) Ostatni krok…. weryfikacja firefoxa. Zamykamy wszystkie okna firefoxa, przechodzimy na stronę: http://www.java.com/pl/download/installed.jsp, klikamy na duży czerwony przycisk weryfikacji i po kilku sekundach powinien wyświetlić się pomyślny wynik testu.