Instalacja Wine na Ubuntu cz.2

W poprzednim wpisie opisany został podstawowy sposób na instalację najnowszych wersji Wine. Teraz nadszedł czas na instalację dowolnej wersji.

Przeglądając WineHQ można zauważyć, że dla wielu programów kompatybilność zmienia się wraz z kolejną wydaną wersją Wine i to niekoniecznie na lepsze: dla przykładu w wersji 1.3.35 dana gra działa nam bez zarzutu i oznaczona została jako „platinium”, następnie dokonujemy aktualizacji Wine do wersji 1.3.36 i z powodu buga gra przestaje działać, a nie możemy zrobic aktualizacji do niższej wersji.

W takiej sytuacji możemy ręcznie dokonać kompilacji dowolnej wersji wine, a jest to naprawdę proste!

1) Zaczynamy od ściągnięcia „narzędzi”, które są nam potrzebne do kompilacji, wydajemy w terminalu komendę:


sudo apt-get build-dep wine1.3 (jeśli chcemy kompilować wersję 1.2* należy wpisać wine1.2)

2) Przechodzimy na stronę Source Forge i ściągamy interesującą nas wersję z rozszerzeniem .bz2, dla przykładu ściągnięta przeze mnie wersja to 1.3.15

3) Ściągniętą paczkę rozpakowujemy komendami:

bzip2 -d wine-1.3.15.tar.bz2
tar -xvf wine-.1.3.15.tar


 
4) Mając rozpakowaną paczkę, przechodzimy do katalogu i mamy teraz do wyboru dwa podejścia: a) kompilacja bez instalacji – wszystkie binaria zostaną umieszczone w naszym rozpakowanym katalogu i będą widoczne jedynie z poziomu katalogu (przydatne jeśli chcemy coś na chwilę przetestować) b) kompilacja z instalacją, odpowiednie binaria zostaną przekopiowane do katalogów systemowych, będą widoczne z każdego miejsca, a katalog, w którym dokonaliśmy kompilacji można usunąć (przydatne jeśli chcemy danej wersji wine używać dłużej)

4a) Kompilacja bez instalacji.
Otwieramy terminal, przechodzimy do katalogu z zawartością paczki i wydajemy komendę „configure

Uwaga: dla Ubuntu 12.04 x64, ze względu na wprowadzoną multirchitetkurę na systemie 64 bitowym możemy skompilować jedynie 64 bitową, link.

cd wine-1.3.15
./configure

lub jeśli posiadamy Ubuntu 12.04 x64

cd wine-1.3.15
./configure –enable-win64

Czas na kompilację:

make  (operacja może potrwać kilkanaście minut)

Po udanej kompilacji jak powyżej, sprawdzamy naszą wersję:

./wine –version

Powinna nam się wyświetlić wersja Wine jaką wybraliśmy do kompilacji.

4b) Kompilacja wraz z instalacją.
Otwieramy terminal, przechodzimy do katalogu z zawartością paczki i wydajemy następującą komendę:

./configure –prefix=/usr/local/bin/wine-1.3.15 && make depend && make (jeśli kompilujemy inną wersję należy ją zmienić)

Po kilkunastu minutach powinniśmy otrzymać podobny rezultat jak poniżej:

5b) Będąc wewnątrz katalogu wydajemy komendę instalacji:

sudo make install

6b) Gotowe, teraz musimy tylko stworzyć dowiązania do naszych komend wine, winecfg etc. tak aby można było je odróżnić od innej wersji wine np tej zainstalowanej przez repozytorium.

W terminalu wydajmy komendy:

sudo ln -s /usr/local/bin/wine-1.3.15/bin/wine /usr/bin/wine-1.3.15
sudo ln -s /usr/local/bin/wine-1.3.15/bin/wine /usr/local/bin/wine-1.3.15/bin/wine-1.3.15

7b) Instalacja wine przebiegła pomyślnie, przybyła nam nowa komenda: „wine-1.3.15„(lub w innej wersji), która działa w ten sam sposób jak zwykła komenda „wine„.

8b) Możemy również potrzebować komendy „winecfg” dla naszej wersji, dla tego celu utworzymy maleńki skrypcik.

W terminalu wpisujemy komendę:

sudo gedit

Co otworzy nam edytor tekstowy, w którym należy wpisać poniższą linijkę (zależną od wersji): /usr/local/bin/wine-1.3.15/bin/winecfg

Zapisujemy nasz plik w katalogu /usr/bin pod nazwą winecfg-wine-1.3.15 (zmieniamy wersję jeśli mamy inną)

Ostatni krok to nadanie praw wykonywania:

sudo chmod +x /usr/bin/winecfg-1.3.15

I znów mamy nową komendę: „winecfg-1.3.15„, która działa jak zwykła komenda winecfg.

Na podobnej zasadzie krok 8b) możemy powtórzyć dla komendy regedit