Kilka sieciowych komend…

Konfiguracja kart(y) sieciowej: ifconfig

lub konkretnej karty jeśli mamy ich więcej: ifconfig eth0

Przypisanie adresu ip: ifconfig eth0 192.168.1.2

Ping: ping -c 5 192.168.1.1

Przypisanie wielu adresów ifconfig eth0:0 192.168.1.2 ifconfig eth:0:1 192.168.1.3

Wyłączenie karty sieciowej: ifconfig eth0 down

Włączenie karty sieciowej: ifconfig eth0 up

Sprawdzenie tablicy routingu: route

Zawartość arp cache’u: arp

Przypisanie adresu IP wraz z maską: ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0

Traceroute:traceroute www.google.pl

Tracepath: tracepath www.google.pl

Sprawdzenie DNS’u: host www.google.pl

Więcej opcji związanych z DNS’em: dig www.google.pl

Sprawdzanie nazwy po adresie: host 212.77.100.101 lub dig -x

Ps. przypisanie adresów itp wymaga uprawnień root’a.