Kompilacja Wine pod Fedorą 18 x64

Przerzuciwszy się na Fedorę x64 miałem pewne obawy co do możliwości kompilowania wine x32 ze źródeł. Dla przypomnienia, jak zapewne każdy zauważył przy instalacji paczki wine, przychodzi ona w wersji 64 i 32 bitowej , a to dlatego, że wciąż większość programów windowsowych wciąż działa w wersji 32bit.

O ile kompilacja wersji 64 bitowej na 64 bitowym systemie jest proste to jednak jak pamiętamy z Ubuntu, kompilacja 32 bitowej wersji na 64 bitowym systemie było już trudniejsze i wymagało użycia chroot.

Korzystając z oficjalnej instrukcji zainstalowałem wpierw:
1) Zależności dla 64 bitowej wersji (przyda mi się na później)

yum-builddep wine

2) Dodatkowe biblioteki 32 bitowe

yum install alsa-lib-devel.i686 alsa-lib-devel audiofile-devel.i686 audiofile-devel cups-devel.i686 cups-devel dbus-devel.i686 dbus-devel fontconfig-devel.i686 fontconfig-devel freetype.i686 freetype-devel.i686 freetype-devel giflib-devel.i686 giflib-devel lcms-devel.i686 lcms-devel libICE-devel.i686 libICE-devel libjpeg-turbo-devel.i686 libjpeg-turbo-devel libpng-devel.i686 libpng-devel libSM-devel.i686 libSM-devel libusb-devel.i686 libusb-devel libX11-devel.i686 libX11-devel libXau-devel.i686 libXau-devel libXcomposite-devel.i686 libXcomposite-devel libXcursor-devel.i686 libXcursor-devel libXext-devel.i686 libXext-devel libXi-devel.i686 libXi-devel libXinerama-devel.i686 libXinerama-devel libxml2-devel.i686 libxml2-devel libXrandr-devel.i686 libXrandr-devel libXrender-devel.i686 libXrender-devel libxslt-devel.i686 libxslt-devel libXt-devel.i686 libXt-devel libXv-devel.i686 libXv-devel libXxf86vm-devel.i686 libXxf86vm-devel mesa-libGL-devel.i686 mesa-libGL-devel mesa-libGLU-devel.i686 mesa-libGLU-devel ncurses-devel.i686 ncurses-devel openldap-devel.i686 openldap-devel openssl-devel.i686 openssl-devel zlib-devel.i686 pkgconfig sane-backends-devel.i686 sane-backends-devel xorg-x11-proto-devel glibc-devel.i686 prelink fontforge flex bison libstdc++-devel.i686 pulseaudio-libs-devel.i686 gnutls-devel.i686 libgphoto2-devel.i686 openal-soft-devel openal-soft-devel.i686 isdn4k-utils-devel.i686 gsm-devel.i686 samba-winbind libv4l-devel.i686 cups-devel.i686 libtiff-devel.i686 gstreamer-devel.i686 gstreamer-plugins-base-devel.i686 gettext-devel.i686 libmpg123-devel.i686

3) I gotowe! Dalej przechodzimy do katalogu z rozpakowanymi źródłami wydajemy komendę ./configure, a potem make.

Nie sądziłem, że to będzie takie proste.