Krótka instrukcja instalacji Arch Linuxa

archlogoJako, że obecnie na moim systemie gości Arch Linux, przygotowałem sobie krótką ściągę instalacyjna. Zresztą pewnie jak każdy kto rozpoczynał przygodę z Arch’em 🙂

Arch ostatnimi czas stał się bardzo popularny głównie poprzez jego wielką zaletę (według mnie) jaką jest łatwość zmieniania konfiguracji, instalacji pakietów etc. Znudził się Gnome? Nie mam problemu, usuwamy i instalujemy KDE, Xfce etc i działa. W każdej innej dystrybucji zostalibyśmy z toną śmieci, którą niełatwo jest usunąć.

Kolejnym kluczowym elementem jest doskonała dokumentacja, która stanowi świetne źródło informacji nie tylko dla Arch’a, ale również dla innych dystrybucji linux’owych.

Wszystko co potrzebujemy do instalacji jest na stronach:

https://wiki.archlinux.org/index.php/installation_guide
https://wiki.archlinux.org/index.php/Beginners%27_guide

Polecam próbowanie w virtualbox’ie, nie polecam używania instalatorów graficznych w spinach Arch’a 🙂

Moja instrukcja zakłada, że mam komputer podłączony do kabla sieciowego oraz trzy partycje typu msdos (bez uefi):

#utworzenie partycji – z czystego lenistwa robię to za pomocą gparted livecd lub dowolnej innej dystrybucji, a mój rozkład partycji ma się następująco:

/sda1 swap
/sda2 root #sformatowany na ext4
/sda3 home #ext4 niesformatowany jeśli nie chcemy utracić katalogu domowego z innej instalacji/systemu, jeśli dysk jest cały pusty to formatujemy

#czy jesteśmy podłączeni do internetu?
ping google.pl

#montowanie partycji
mkswap /dev/sda1
swapon /dev/sda1

mount /dev/sda2 /mnt #to moja partycja root

mkdir /mnt/home
mount /dev/sda3 /mnt/home #to moja partycja home

#instalacja podstawowych pakietów
pacstrap -i /mnt base base-devel

#generowanie pliku fstab
genfstab -U -p /mnt >> /mnt/etc/fstab

#chroot
arch-chroot /mnt /bin/bash

#ustawiamy nazwę hosta np.:

echo mojpc /etc/hostname

#język polski – odhashowujemy pl_PL.UTf-8
nano /etc/locale.gen
pl_PL.UTF-8 #należy znaleźć i odhashować
en_US.UTF-8 #należy znaleźć i odhashować

#ustawiamy polską czcionkę:
locale-gen

echo LANG=pl_PL.UTF-8 > /etc/locale.conf
export LANG=pl_PL.UTF-8

loadkeys pl

setfont Lat2-Terminus16

#język polski w konsoli
nano /etc/vconsole.conf

KEYMAP=pl
FONT=Lat2-Terminus16
FONT_MAP=8859-2

#strefa czasowa
ls /usr/share/zoneinfo/
ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Warsaw /etc/localtime

#zegar
hwclock --systohc --utc

#repozytoria multib, należy odhashować dwie poniższe linijki aby móc korzystać z architektury x86 
nano /etc/pacman.conf
[multilib]
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist

pacman -Sy

#hasło dla root’a
passwd

#utworzenie grupy jak nazwa użytkownika
groupadd nazwauzytkownika

#utworzenie konta użytkownika
useradd -m -g nazwauzytkownika -G wheel,storage,power -s /bin/bash nazwauzytkownika

passwd nazwauzytkownika

#instalacja sudo oraz jego włączenie dla użytkowników grupy wheel
pacman -S sudo

EDITOR=nano visudo

%wheel ALL=(ALL) ALL #należy znaleźć i odhashować

#dodatki do basha
pacman -S bash-completion

#instalacja bootloader’a – u mnie grub (bez uefi)
pacman -S grub

grub-install --target=i386-pc --recheck /dev/sda

grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

pacman -S os-prober

#włączenie usługi sieciowej dla naszego kablowego połączenia (jeśli ktoś będzie korzystał z sieci bezprzewodowej to lepszy będzie networkmanager)

ip link #zwróci nam nazwę interfejsu sieciowego

systemctl enable dhcpcd@nazwa_interfesju_sieciowego.service


#reboot

exit
umount -R /mnt
reboot

#polskie znaki w konsoli – jeśli będziemy używać sterowników graficznych własnościowych to nasze ustawienia polskich znaków w konsoli szlag trafi. Pisałem o tym w innej notce. Należy zmienić:

nano /usr/lib/systemd/system/systemd-vconsole-setup.service

I posiadać dwie linijki:

After=sysinit.target
Before=shutdown.target

#Instalujemy X’y
sudo pacman -Syu xorg-server xorg-server-utils xorg-xinit  ttf-dejavu ttf-liberation ttf
sudo pacman -S mesa

#Instalujemy sterowniki do karty graficznej:

a) dla Nvidii

sudo pacman -Syu nvidia lib32-nvidia-libgl acpid
sudo systemctl enable acpid
sudo reboot

b) jeśli robimy instalację w virtualbox’ie to oczywiście instalujemy jedynie sterowniki do virtualbox’a:

sudo pacman -Syu virtualbox-guest-utils

sudo modprobe -a vboxguest vboxsf vboxvideo

sudo systemctl enable vboxservice

sudo systemctl start vboxservice
sudo reboot

#Test X’ów
sudo pacman -Syu xorg-twm xorg-xclock xterm
startx #po zamknięciu wszystkich okien wrócimy do konsoli

#Procesory INTEL
Dla procesorów intel należy jeszcze zainstalować specjalny mikrokod czyli nic innego jak zaktualizowaną listę rozkazów dla naszego procesora:
sudo pacman -Syu intel-ucode
Następnie należy zaktualizować boot managera w przypadku gruba wystarczy wydać poniższe komendę, dla innych boot managerów należy sprawdzić w Arch wiki.
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

I to w zasadzie wszystko… teraz należy wybrać środowisko graficzne w jakim chcemy pracować i przeczytać na wikipedii instrukcję instalacji 🙂

#Przykładowa instalacja Gnome’a i kilku przydatnych programów
sudo pacman -Syu gnome gnome-extra gnome-tweak-tools
sudo systemctl enable gdm
sudo reboot

W razie problemów z wystartowaniem/zalogowaniem się do Gnome’a należy upewnić się czy mam zainstalowany intel_ucode (jeśli posiadamy proceser intela).
Można również wyłączyć tryb wayland przy logowaniu poprzez odhashowanie WaylandEnable=false w /etc/gdm/custom.conf

#clementine wraz z kodekami
sudo pacman -Syu clementine gstreamer0.10-plugins

#totem – kodek h264
sudo pacman -Syu gst-libav

#openssh
sudo pacman -Syu openssh

#montowanie ntfs, fat, gparted
sudo pacman -Syu ntfs-3g gparted dosfstools mtools

#szukanie pakietu po pliku
sudo pacman -Syu pkgfile
pkgfile --update

#montowanie zasobów samby
sudo pacman -Syu gvfs-smb

#mtp dla gnome’a
sudo pacman -Syu gvfs-mtp

#libreoffice
pacman -Syu libreoffice-fresh libreoffice-fresh-pl

#flash
sudo pacman -Syu flashplugin

#thunderbird
sudo pacman -Syu thunderbird-i18n-pl thunderbird

#dla dysków SSD wspierających trim warto uruchomić co tygodniową usługę sprawdzania”zdartych” bloków
hdparm -I /dev/sdX| grep TRIM
sudo systemctl enable fstrim.timer

Cała reszta jest już mocno standardowa. Przed próbą instalacji czegokolwiek warto zajrzeć na stronę https://wiki.archlinux.org/index.php/Main_page, która zawiera mnóstwo przydatnych informacji 🙂