LightDM – zmiana tapety w Ubuntu 12.04 [Aktualizacja]

W nowym Ubuntu 12.04 pakiet LightDM sporo się zmienił i konfiguracja ekranu logowania stała się trochę mnie intuicyjna (przynajmniej narazie).

Warto przypomnieć, że od teraz na ekranie logowania wyświetlana jest domyślna tapeta wybranego użytkownika co jak dla mnie psuje trochę estetykę gdyż wolę mieć dwie osobne tapety.

Pojawiało się prowizoryczne rozwiązanie przy pomocy linii poleceń terminalu:

sudo cp nazwatapety.jpg /usr/share/backgrounds/


dbus-send –system –print-reply –dest=org.freedesktop.Accounts /org/freedesktop/Accounts/User1000 org.freedesktop.Accounts.User.SetBackgroundFile string:/usr/share/backgrounds/nazwatapety.jpg

1000 jest to unikalny numer użytkownika, jaki jest ustawiony dla nas można sprawdzić za pomocą komendy: id -u

Ścieżka za String: to nic innego jak lokalizacja obrazu jaki chcemy ustawić (metoda z własną ścieżka przestała działać i trzeba wrzucać do katalogu systemowego jak wyżej)

Po przelogowaniu powinna być widoczna nasza nowa tapeta. Uwaga, jeśli zmienimy domyślną naszego pulpitu to powyższą operację należy wykonać powtórnie, ot taki koszt prowizorki.