Migracja partycji root na nowy dysk pod Arch’em

Krótka instrukcja migracji partycji root na nowy dysk.

 • Partycjonujemy nowy dysk wedle własnego uznania np. gparted.
 •  Korzystając z rsync kopiujemy cała zawartość obecnej partycji / na nowy dysk: rsync -aAXv --exclude={"/dev/*","/proc/*","/sys/*","/tmp/*","/run/*","/mnt/*","/media/*","/lost+found","/home/*"} / /sciezka/do/nowego/dysku
  Jeśli mamy podmontowane dodatkowe partycje w innych katalogach, a które nie należą do systemu to również trzeba je wykluczyć.

 • dalej należy zaktualizować gruba (lub innego bootmanagera), ja korzystałem z płyty instalacyjnej Archa czyli: montujemy wszystko, potem:
  arch-chroot /mnt /bin/bash
  mkinitcpio -p linux
  grub-install --target=i386-pc --recheck /dev/sdX
  grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

  umount -R /mnt
  reboot

Kilka uwag:

 •  po skopiowaniu rsync’iem należy upewnić się, że nasz nowy root leży w faktycznie w korzeniu nowego dysku/partycji (chyba, że taki był zamiar).
  Jeśli widzimy podkatalog to trzeba całą jego zawartość przenieść do korzenia: mv * ...
 • powyższa instrukcja zakłada, że używamy z tablicy partycji typu mbr
 • trzeba zwrócić uwagę na prawidłowe nazewnictwo dysków w fstab’ie, ale również na ścieżki montowania poszczególnych partycji
 • jeśli w trakcje aktualizacji gruba pojawi się komunikat

Found initrd image: /boot/initramfs-linux.img
 /run/lvm/lvmetad.socket: connect failed: No such file or directory

Należy wyjść z arch-chroot’a: exit i dalej wykonać poniższe komendy

mkdir /mnt/hostrun
mount --bind /run /mnt/hostrun
arch-chroot /mnt /bin/bash
mkdir /run/lvm
mount --bind /hostrun/lvm /run/lvm
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
umount /run/lvm