MPD + NCMPCPP – tekstowy odtwarzacz muzyki

Linux to przede wszystkim terminal i programy tekstowe wszelakiego rodzaju, a w tym również świetne odtwarzacze muzyki. Zalet i zastosowań takie odtwarzacz jest wiele:

  • nie wymaga środowiska graficznego
  • minimalne zużycie zasobów
  • mnóstwo opcji konfiguracyjnych (zmiana widokk, equalizery, pluginy do Last FM, w tym scroblowanie, teksty piosenek itd., itd.)
  • możliwość streamowania muzyki do innych odtwarzaczy np telefonów

Poniżej przedstawię najprostszą instalację i konfigurację Music Player Daemon’a (servera) wraz z nakładką sterującą NCMCPP (klientem) dla Ubuntu 11.10…


1) Instalację rozpoczynamy od wykonania następujących komend w terminalu:

sudo apt-get install mpd mpc ncmpcpp

2) Tworzymy katalogi, w którym będzie przechowywana nasza konfiguracja:

mkdir ~/.mpd
mkdir ~/.mpd/playlists
touch ~/.mpd/tag_cache
touch ~/.mpd/mpd.log

3) Tworzymy konfigurację

gedit ~/.mpd/mpd.conf

Tu należy przekleić poniższą konfiguracje, zmienić zaznaczone elementy i zapisać plik.
Poniższy plik konfiguracyjny powinien działać dla standardowej konfiguracji Ubuntu korzystającej z pulseaudio oraz co więcej powinien współgrać z innymi programami odtwarzającymi dźwięk (jednocześnie!).

# An example configuration file for MPD
# See the mpd.conf man page for a more detailed description of each parameter.


# Files and directories #######################################################
#
# This setting controls the top directory which MPD will search to discover the
# available audio files and add them to the daemon’s online database. This
# setting defaults to the XDG directory, otherwise the music directory will be
# be disabled and audio files will only be accepted over ipc socket (using
# file:// protocol) or streaming files over an accepted protocol.
#jako music_directory podajemy scieżkę do naszych plików muzcznych
music_directory        „/home/nocny/Muzyka
#
# This setting sets the MPD internal playlist directory. The purpose of this
# directory is storage for playlists created by MPD. The server will use
# playlist files not created by the server but only if they are in the MPD
# format. This setting defaults to playlist saving being disabled.
#zamiast /home/nocny/ wpisujemy własną ścieżkę

playlist_directory        „/home/
nocny/.mpd/playlists”
#
# This setting sets the location of the MPD database. This file is used to
# load the database at server start up and store the database while the
# server is not up. This setting defaults to disabled which will allow
# MPD to accept files over ipc socket (using file:// protocol) or streaming
# files over an accepted protocol.
#
zamiast /home/nocny/ wpisujemy własną ścieżkę

db_file            „/home/nocny/.mpd/tag_cache”
#
# These settings are the locations for the daemon log files for the daemon.
# These logs are great for troubleshooting, depending on your log_level
# settings.
#
# The special value „syslog” makes MPD use the local syslog daemon. This
# setting defaults to logging to syslog, otherwise logging is disabled.
#
zamiast /home/nocny/ wpisujemy własną ścieżkę
log_file            „/home/nocny/.mpd/mpd.log”
#
# This setting sets the location of the file which stores the process ID
# for use of mpd –kill and some init scripts. This setting is disabled by
# default and the pid file will not be stored.
#
zamiast /home/nocny/ wpisujemy własną ścieżkę
pid_file            „/home/nocny/.mpd/pid”
#
# This setting sets the location of the file which contains information about
# most variables to get MPD back into the same general shape it was in before
# it was brought down. This setting is disabled by default and the server
# state will be reset on server start up.
#
zamiast /home/nocny/ wpisujemy własną ścieżkę
state_file            „/home/nocny/.mpd/state”
#
# The location of the sticker database.  This is a database which
# manages dynamic information attached to songs.
#
zamiast /home/nocny/ wpisujemy własną ścieżkę
sticker_file                   „/home/nocny/.mpd/sticker.sql”
#
###############################################################################

# General music daemon options ################################################
#
# This setting specifies the user that MPD will run as. MPD should never run as
# root and you may use this setting to make MPD change its user ID after
# initialization. This setting is disabled by default and MPD is run as the
# current user.
#należy upewnić sie, że wartość user jest zahashowana
#user                „mpd”
#
# This setting specifies the group that MPD will run as. If not specified
# primary group of user specified with „user” setting will be used (if set).
# This is useful if MPD needs to be a member of group such as „audio” to
# have permission to use sound card.
#
#group                          „nogroup”
#
# This setting sets the address for the daemon to listen on. Careful attention
# should be paid if this is assigned to anything other then the default, any.
# This setting can deny access to control of the daemon. Choose any if you want
# to have mpd listen on every address
#
# For network
bind_to_address        „localhost”
#
# And for Unix Socket
#bind_to_address        „/var/run/mpd/socket”
#
# This setting is the TCP port that is desired for the daemon to get assigned
# to.
#
#port                „6600”
#
# This setting controls the type of information which is logged. Available
# setting arguments are „default”, „secure” or „verbose”. The „verbose” setting
# argument is recommended for troubleshooting, though can quickly stretch
# available resources on limited hardware storage.
#
#log_level            „default”
#
# If you have a problem with your MP3s ending abruptly it is recommended that
# you set this argument to „no” to attempt to fix the problem. If this solves
# the problem, it is highly recommended to fix the MP3 files with vbrfix
# (available as vbrfix in the debian archive), at which
# point gapless MP3 playback can be enabled.
#
#gapless_mp3_playback            „yes”
#
# This setting enables MPD to create playlists in a format usable by other
# music players.
#
#save_absolute_paths_in_playlists    „no”
#
# This setting defines a list of tag types that will be extracted during the
# audio file discovery process. Optionally, 'comment' can be added to this
# list.
#
#metadata_to_use    „artist,album,title,track,name,genre,date,composer,performer,disc”
#
# This setting enables automatic update of MPD’s database when files in
# music_directory are changed.
#
#auto_update    „yes”
#
# Limit the depth of the directories being watched, 0 means only watch
# the music directory itself.  There is no limit by default.
#
#auto_update_depth „3”
#
###############################################################################

# Symbolic link behavior ######################################################
#
# If this setting is set to „yes”, MPD will discover audio files by following
# symbolic links outside of the configured music_directory.
#
#follow_outside_symlinks    „yes”
#
# If this setting is set to „yes”, MPD will discover audio files by following
# symbolic links inside of the configured music_directory.
#
#follow_inside_symlinks        „yes”
#
###############################################################################

# Zeroconf / Avahi Service Discovery ##########################################
#
# If this setting is set to „yes”, service information will be published with
# Zeroconf / Avahi.
#
#zeroconf_enabled        „yes”
#
# The argument to this setting will be the Zeroconf / Avahi unique name for
# this MPD server on the network.
#
#zeroconf_name            „Music Player”
#
###############################################################################

# Permissions #################################################################
#
# If this setting is set, MPD will require password authorization. The password
# can setting can be specified multiple times for different password profiles.
#
#password                        „password@read,add,control,admin”
#
# This setting specifies the permissions a user has who has not yet logged in.
#
#default_permissions             „read,add,control,admin”
#
###############################################################################

# Input #######################################################################
#

input {
plugin „curl”
#       proxy „proxy.isp.com:8080”
#       proxy_user „user”
#       proxy_password „password”
}

#
###############################################################################

# Audio Output ################################################################
#
# MPD supports various audio output types, as well as playing through multiple
# audio outputs at the same time, through multiple audio_output settings
# blocks. Setting this block is optional, though the server will only attempt
# autodetection for one sound card.
#
# See <http://mpd.wikia.com/wiki/Configuration#Audio_Outputs> for examples of
# other audio outputs.
#
# An example of an ALSA output:
#
audio_output {
type        „alsa”
name        „My ALSA Device”
mixer_type    „software”
mixer_device    „default”    # optional
mixer_control    „PCM”        # optional
#mixer_index    „0”        # optional
}
#
# An example of an OSS output:
#
#audio_output {
#    type        „oss”
#    name        „My OSS Device”
#    device        „/dev/dsp”    # optional
#    format        „44100:16:2”    # optional
#    mixer_device    „/dev/mixer”    # optional
#    mixer_control    „PCM”        # optional
#}
#
# An example of a shout output (for streaming to Icecast):
#
#audio_output {
#    type        „shout”
#    encoding    „ogg”            # optional
#    name        „My Shout Stream”
#    host        „localhost”
#    port        „8000”
#    mount        „/mpd.ogg”
#    password    „hackme”
#    quality        „5.0”
#    bitrate        „128”
#    format        „44100:16:1”
#    protocol    „icecast2”        # optional
#    user        „source”        # optional
#    description    „My Stream Description”    # optional
#    genre        „jazz”            # optional
#    public        „no”            # optional
#    timeout        „2”            # optional
#}
#
# An example of a recorder output:
#
#audio_output {
#       type            „recorder”
#       name            „My recorder”
#       encoder         „vorbis”                # optional, vorbis or lame
#       path            „/var/lib/mpd/recorder/mpd.ogg”
##      quality         „5.0”                   # do not define if bitrate is defined
#       bitrate         „128”                   # do not define if quality is defined
#       format          „44100:16:1”
#}
#
# An example of a httpd output (built-in HTTP streaming server):
#
#audio_output {
#    type        „httpd”
#    name        „My HTTP Stream”
#    encoder        „vorbis”        # optional, vorbis or lame
#    port        „8000”
#    quality        „5.0”            # do not define if bitrate is defined
#    bitrate        „128”            # do not define if quality is defined
#    format        „44100:16:1”
#}
#
# An example of a pulseaudio output (streaming to a remote pulseaudio server)
#
audio_output {
type        „pulse”
name        „My Pulse Output”
server        „remote_server”        # optional
sink        „remote_server_sink”    # optional
}
#

## Example „pipe” output:
#
#audio_output {
#    type        „pipe”
#    name        „my pipe”
#    command        „aplay -f cd 2>/dev/null”
## Or if you’re want to use AudioCompress
#    command        „AudioCompress -m | aplay -f cd 2>/dev/null”
## Or to send raw PCM stream through PCM:
#    command        „nc example.org 8765”
#    format        „44100:16:2”
#}
#
## An example of a null output (for no audio output):
#
#audio_output {
#    type        „null”
#    name        „My Null Output”
#}
#
# This setting will change all decoded audio to be converted to the specified
# format before being passed to the audio outputs. By default, this setting is
# disabled.
#
#audio_output_format        „44100:16:2”
#
# If MPD has been compiled with libsamplerate support, this setting specifies
# the sample rate converter to use.  Possible values can be found in the
# mpd.conf man page or the libsamplerate documentation. By default, this is
# setting is disabled.
#
#samplerate_converter        „Fastest Sinc Interpolator”
#
###############################################################################

# Volume control mixer ########################################################
#
# These are the global volume control settings. By default, this setting will
# be detected to the available audio output device, with preference going to
# hardware mixing. Hardware and software mixers for individual audio_output
# sections cannot yet be mixed.
#
# An example for controlling an ALSA, OSS or Pulseaudio mixer; If this
# setting is used other sound applications will be affected by the volume
# being controlled by MPD.
#
#mixer_type            „hardware”
#
# An example for controlling all mixers through software. This will control
# all controls, even if the mixer is not supported by the device and will not
# affect any other sound producing applications.
#
mixer_type            „software”
#
# This example will not allow MPD to touch the mixer at all and will disable
# all volume controls.
#
#mixer_type            „disabled”
#
###############################################################################

# Normalization automatic volume adjustments ##################################
#
# This setting specifies the type of ReplayGain to use. This setting can have
# the argument „album” or „track”. See <http://www.replaygain.org> for more
# details. This setting is disabled by default.
#
#replaygain            „album”
#
# This setting sets the pre-amp used for files that have ReplayGain tags. By
# default this setting is disabled.
#
#replaygain_preamp        „0”
#
# This setting enables on-the-fly normalization volume adjustment. This will
# result in the volume of all playing audio to be adjusted so the output has
# equal „loudness”. This setting is disabled by default.
#
#volume_normalization        „no”
#
###############################################################################

# MPD Internal Buffering ######################################################
#
# This setting adjusts the size of internal decoded audio buffering. Changing
# this may have undesired effects. Don’t change this if you don’t know what you
# are doing.
#
#audio_buffer_size        „2048”
#
# This setting controls the percentage of the buffer which is filled before
# beginning to play. Increasing this reduces the chance of audio file skipping,
# at the cost of increased time prior to audio playback.
#
#buffer_before_play        „10%”
#
###############################################################################

# Resource Limitations ########################################################
#
# These settings are various limitations to prevent MPD from using too many
# resources. Generally, these settings should be minimized to prevent security
# risks, depending on the operating resources.
#
#connection_timeout        „60”
#max_connections        „10”
#max_playlist_length        „16384”
#max_command_list_size        „2048”
#max_output_buffer_size        „8192”
#
###############################################################################

# Character Encoding ##########################################################
#
# If file or directory names do not display correctly for your locale then you
# may need to modify this setting. After modification of this setting mpd
# –create-db must be run to change the database.
#
filesystem_charset        „UTF-8”
#
# This setting controls the encoding that ID3v1 tags should be converted from.
#
id3v1_encoding            „UTF-8”
#
###############################################################################
# SIDPlay decoder #############################################################
#
# songlength_database:
#  Location of your songlengths file, as distributed with the HVSC.
#  The sidplay plugin checks this for matching MD5 fingerprints.
#  See http://www.c64.org/HVSC/DOCUMENTS/Songlengths.faq
#
# default_songlength:
#  This is the default playing time in seconds for songs not in the
#  songlength database, or in case you’re not using a database.
#  A value of 0 means play indefinitely.
#
# filter:
#  Turns the SID filter emulation on or off.
#
#decoder {
#       plugin                  „sidplay”
#       songlength_database     „/media/C64Music/DOCUMENTS/Songlengths.txt”
#       default_songlength      „120”
#       filter „true”
#}
#
###############################################################################

4) Ostatnie drobne zmiany w MPD…

sudo /etc/init.d/mpd stop
gksudo gedit /etc/default/mpd

Zmieniamy START_MPD=true na START_MPD=false i zapisujemy plik, konfiguracja zakończona!

5) Uruchamianie zaczynamy od włączenia servera poprzez wydanie komendy mpd (za pierwszym razem może wyskoczyć komunikat z błędem).

Włączanie serwera: mpd
Wyłączanie serwera: mpd –kill

6) Ostatni krok to włączenie klienta czyli naszego odtwarzacza: ncmpcpp

Jeżeli wszystko dobrze skonfigurowaliśmy to powinniśmy zobaczyć zawartość naszego katalogu z muzyką (wspisanego do mpd.conf).

Kilka istotnych skrótów klawiszowych:

strzałki – poruszanie się między utworami
enter – rozpoczęcie odsłuchiwania zaznaczonego utworu
s – stop
p – pauza
strzałki lewo/prawo – głośność
>< – następny poprzedni utwór
1 – ekran pomocy
2 – ekran playlisty
3 – ekran przeglądania
4 – wyszukiwarka
5 – biblioteka utworów
6 – edytor playlisty
7 – edytor tagów
8 – wejścia/wyjścia
9 – visualizator
0 – zegar
@ – informacje o serwerze MPD
q – wyjście z programu

Każdorazowe dodanie nowych plików do katalogu z utworami wymaga odświeżenia bazy MPD poprzez wydanie komendy: mpc update