Syncthing – wieloplatformowa synchronizacja

SyncthinLogoSyncthing jest otwartym oprogramowaniem opartym o protokół Block Exchange służącym do synchronizacji danych pomiędzy wieloma urządzeniami.

Program przypomina w działaniu BitTorrent Sync, jednakże w przeciwieństwie do niego Syncthing posiada otwarty kod zarówno samego klienta/servera jak i protokołu.

Oczywiście największa zaletą jest jego wieloplatformowość (Linux, Windows, Mac, Android)

1) Instalacja jest prosta,  wystarczy zainstalować pakiet syncthing np.

pacman -S syncthing

Dodatkowo można również ściągnąć klienta dla GTK3

pacman -S syncthing-gtk

2) Po uruchomieniu programu otworzy się okno przeglądarki oraz zostanie wygenerowany identyfikator urządzenia, który posłuży do łączenia się z innymi urządzeniami.

Zrzut ekranu z 2015-06-07 17-40-28

Po lewej stronie możemy dodać/edytować foldery, które chcemy współdzielić

Zrzut ekranu z 2015-06-07 17-41-09

3) Włączenie synchronizacji polega na przekazaniu własnego identyfikatora

Zrzut ekranu z 2015-06-07 17-41-26
dodaniu go na innym urządzeniu

Zrzut ekranu z 2015-06-07 17-42-27

i zaakceptowaniu żądania synchronizacji.

Zrzut ekranu z 2015-06-07 17-37-48
Jeśli tego nie zrobiliśmy wcześniej to w ustawieniach udostępnianych katalogów należy wybrać urządzenia z jakimi chcemy je synchronizować

3) Klient GTK3 również wygląda ładnie i pozwala na zarządzenie synchronizacją. Dodatkowo wyświetlana jest również ikona powiadomień na pasku.

Zrzut ekranu z 2015-06-07 17-57-10

Zrzut ekranu z 2015-06-07 17-57-25