Q jest narzędziem wiersza poleceń umożliwiającym używanie języka SQL do manipulowania danymi w plikach płaskich lub pochodzącymi z przekierowania bez korzystania z bazy danych. Przy czym plik/wejście, musi zawierać dane tabelaryczne czyli kolumny rozdzielone znakiem specjalnym lub o stałej szerokości. Q wspiera bardzo wiele funkcji dostępnych w języku SQL w tym funkcje agregujące, warunki, złączenia, […]

Czytaj dalej

Krytyczny błąd został wykryty w powłoce bash, który umożliwia zdalne wykonanie kodu przy pomocy skryptów, usług odpalanych przez basha. Ze względu na popularność tej powłoki, problem wydaje się dosyć poważny. http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2014-6271 Aby stwierdzić czy nasza wersja basha jest zainfekowana należy wykonać krótki test: env x='() { :;}; echo vulnerable’ bash -c „echo this is a […]

Czytaj dalej