Usenet jest jedną z najstarszych usług internetowych będącą skupiskiem rozmaitych grup dyskusyjnych. Grupy są posortowane w formie drzewa hierarchicznego, kolejne piętra drzewa są oddzielone w nazwie kropką. Np. grupy sci – to grupy poświęcone poszczególnym działom nauki. Grupa sci.chem – to ogólna grupa chemiczna, sci.chem.org – to grupa poświęcona chemii organicznej. Ogólne nazwy 8 podstawowych […]

Czytaj dalej