Ku pamięci mojej i wszystkich, którzy nie znają programu imagemagick (domyślnie zainstalowany w Ubuntu), a potrzebują np. zmniejszyć dużą ilość wakacyjnych zdjęć: sudo apt-get install imagemagick Pomniejszamy wszystkie obrazki z rozszerzeniem jpg o 50% (proporcjonalnie) convert  -resize 50% *.jpg lub podając konkretny rozmiar convert  -resize 1024×768 *.jpg Polecam wyświetlenie wszystkich opcji: convert  –help

Czytaj dalej