Tryb oszczędzania energii dla dysków twardych

Wyłączenie częstego parkowania głowicy czyli w zasadzie rezygnacja z trybu oszczędzania energii w dysku twardym (oraz głośnego klik) jest bardzo łatwe przy pomocy programu hdparm, który znajduje się w dowolnej dystrybucji.

Należy również pamiętać, że nie wszystkimi modelami dysków możemy sterować. Co najważniejsze, zanim zaczniemy majstrować przy ustawieniach dysków warto o tym jeszcze poczytać aby wiedzieć na 100% co robimy 😉

Aby sprawdzić jaki mam obecny tryb oszczędzania wydajmy komendę:

sudo hdparm -B /dev/sdX (gdzie X to litera dysku który chcemy sprawdzić np. /dev/sda itd)

Jeśli chcemy zmniejszyć tryb oszczędzania energii do minium wydajemy komendę:

sudo hdparm -B 254 /dev/sda

Oczywiście ustawienia są trwałe tylko do następnego uruchomienia. Aby włączyć je na stałe możemy się posłużyć np. cron’em lub systemd.

a) W przypadku cron’a wystarczy z poziomy root’a/sudo wydać komendę:

crontab -e

I dokonać wpisów jak np. tu dla dwóch moich dysków:

@reboot /sbin/hdparm -B 254 /dev/sda >/dev/null 2>&1
@reboot /sbin/hdparm -B 254 /dev/sdb >/dev/null 2>&1

Znak 'at’ odpowiada za uruchomienie polecenia przy restarcie. Należy sprawdzić pełną ścieżkę do hdparm!

b) Przy pomocy systemd możemy stworzyć pojedynczy skrypt, który będzie odpalany przy starcie:

Wpierw tworzymy nasz mały skrypt:

sudo vim /etc/systemd/system/hdparm.service

Wpisujemy do niego to co poniżej. Może być kilka pozycji ExceStart jeśli mamy więcej niż jeden dysk, dla którego chcemy zmienić ustawienia:

[Unit]
Description=Disabling powersaving for hard disks

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/bin/hdparm -B 254 /dev/sda
ExecStart=/usr/bin/hdparm -B 254 /dev/sdb

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Zapisujemy plik i zmieniamy do niego uprawnienia:

sudo chmod 755 hdparm.service

Aktywujemy usługę i gotowe:

sudo systemctl enable hdparm.service

Usługa powinna się przy restarcie uruchomić. Możemy sprawdzić jej status:

systemctl status hdparm

Co mniej więcej powinno dać taki wynik:

● hdparm.service – Disabling powersaving for hard disks
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hdparm.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: inactive (dead) since śro 2015-03-18 09:01:13 CET; 3h 14min ago
Process: 370 ExecStart=/usr/bin/hdparm -B 254 /dev/sdb (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 359 ExecStart=/usr/bin/hdparm -B 254 /dev/sda (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 370 (code=exited, status=0/SUCCESS)

mar 18 09:01:13 pingwin hdparm[359]: /dev/sda:
mar 18 09:01:13 pingwin hdparm[359]: setting Advanced Power Management level to 0xfe (254)
mar 18 09:01:13 pingwin hdparm[359]: APM_level        = 254
mar 18 09:01:13 pingwin hdparm[370]: /dev/sdb:
mar 18 09:01:13 pingwin hdparm[370]: setting Advanced Power Management level to 0xfe (254)
mar 18 09:01:13 pingwin hdparm[370]: APM_level        = 254