Tunelowanie VNC poprzez SSH

Ze względu na komentarze pod postem http://nocnypingwin.blogspot.com/2012/05/zdalny-pulpit-w-ubuntu.html dotyczące tunelowania poprzez SSH, spieszę z odpowiedzią: http://nocnypingwin.blogspot.com/2012/09/ssh-vnc-w-ubuntu.html

Niemniej przypatrując się problemowi istnieje jeszcze inny sposób (i jeszcze więcej) poprzez wykorzystanie x11vnc.

Zatem po stronie, do której chcemy się łączyć instalujemy x11vnc

sudo apt-get install x11vnc

Zakładając, że mamy już zainstalowany server ssh po stronie zdalnej, na lokalnym komputerze odpalamy:

ssh uzytkownik@zdalnyhost -L 5900:localhost:5900 "x11vnc -display :0 -noxdamage"

Potem już wystarczy w dowolnym kliencie VNC połączyć się do localhost:5900