Unity – minimalizacja okien do pulpitu

Wraz z wprowadzeniem Unity zniknęła jedna istotna funkcjonalność: minimalizowanie wszystkich okien na pulpicie (show desktop). Owszem podobny efekt można łatwo uzyskać korzystając z Compiza, ale nie każdy musi go używać, rozwiązanie musi być uniwersalne i takie jest.

Wykonujemy kolejno w terminalu:

sudo apt-get install wmctrl
cd
wget http://webupd8.googlecode.com/files/showdesktop.tar.gz
tar -xvf showdesktop.tar.gz && rm showdesktop.tar.gz
sudo mv showdesktop /usr/local/bin/

Następnie z naszego menedżera plików przechodzimy do katalogu domowego i upuszczamy plik show.desktop na pasek unity.

Inną możliwością jest dodanie apletu do górnego panelu. Dokonać można tego poprzez ściągnięcie pakietu: http://markbokil.com/downloads/show-desktop.tar.gz i uruchomienie pliku desktop-indicator.py (następnie dodać do programów startowych).

Więcej informacji na forum Ubuntu.