vconsole, a sprawa polska

Częstym problemem jest brak polskiej czcionki w konsoli i to mimo poprawnej konfiguracji wszystkich ustawień językowych jak: /etc/vconsole.conf, /etc/locale.conf, /etc/locale.gen itd.

Powodem (na ogół) jest: ładowanie ustawień językowych, następnie ładowanie sterownika grafiki, który zapomina o poprzednich ustawieniach.

Dla dystrybucji opartych o systemd wystarczy zmodyfikować plik usługi:

/usr/lib/systemd/system/systemd-vconsole-setup.service

i zmienić dwie poniższe linijki na:

After=sysinit.target
Before=shutdown.target

Co w sumie powinno dać poniższy rezultat:

[Unit]
Description=Setup Virtual Console
Documentation=man:systemd-vconsole-setup.service(8) man:vconsole.conf(5)
DefaultDependencies=no
Conflicts=shutdown.target
After=sysinit.target
Before=shutdown.target
ConditionPathExists=/dev/tty0

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/usr/lib/systemd/systemd-vconsole-setup

Zawartość mojego /etc/vconsole.conf to:

KEYMAP=pl2
FONT=Lat2-Terminus16