Wine 1.7 – nowa wersja developerska

Jak zostało zapowiedziane wcześniej, wydana została pierwsza developerska wersja Wine 1.7, które raczej nie wnosi nic ciekawego poza drobnymi poprawkami. Pełen changelog tu.

Niemniej dobrze wiedzieć, że prace ruszyły dalej 🙂