Wine + CSMT

Wine wszyscy znają, a o magicznych poprawkach CSMT wszyscy słyszeli, a może i nawet widzieli. Problem z wielowątkowością to jeden z większych problemów Wine, który prędko nie zostanie naprawiony.

Nie bez powodu CSMT nie zostało dodane do głównej gałęzi, z jednej strony polepsza wydajność, ale z drugiej psuje inne rzeczy. Niemniej warto próbować jednej i drugiej wersji.

Do tej pory instalacja CSMT wiązała się aktualizacją źródeł Wine o odpowiednią (!) wersję CSMT i kompilacją. Jest to dosyć uciążliwe biorąc pod uwagę cykl wydawania kolejnych wersji.

Na szczęście cały proces się zautomatyzował i powstały repozytoria dla wielu dystrybucji, oferujące najświeższą wersję Wine, wraz z wieloma poprawkami (w tym CSMT), które nie zostały jeszcze dodane do głównej wersji http://www.wine-staging.com/ (https://github.com/wine-compholio/wine-staging/wiki/Installation)

Należy pamiętać, że o ile wersje Wine ukazujące się dwa tygodnie są wersjami developerskimi, to wersje z wine-compholio są super-developerskie 🙂

Zarządzanie dodatkową wersją Wine jest stosunkowe proste. Paczka instaluje się 'obok’ tzn. nie nadpisuje głównej wersji Wine tak więc możemy równolegle posiadać dwie wersje.

Wszystkie programy wywołujemy poprzez odwołanie się do ścieżki (chyba, że utworzymy aliasy)

/opt/wine-staging/bin/wine
/opt/wine-staging/bin/wineboot
/opt/wine-staging/bin/winecfg
/opt/wine-staging/bin/wineserver -k

itd…

Paczkę/repozytorium testowałem na Archx64.