Wyłączenie obsługi drukarek, bluetooth w Ubuntu

Ku pamięci swojej i innych. Nie mam na stacjonarnym komputerze bluetooth ani podłączonej drukarki. Mimo to serwisy/usługi te wciąż za każdym razem startują.

Za ich działanie odpowiada upstart, a aby wyłączyć je na stałe wystarczy zmiana nazwy pliku.

sudo mv /etc/init.d/bluetooth.conf /etc/init.d/bluetooth.conf.disabled

sudo mv /etc/init.d/cups.conf /etc/init.d/cups.conf.disabled

sudo mv /etc/init.d/avahi-cups-reload.conf /etc/init.d/avahi-cups-reload.conf.disabled

W razie problemów serwisy przywracamy poprzez zmianę nazw na oryginalne.