Zdalny pulpit w openSUSE 13.1 KDE

kdeWykonując przeskok na nową dystrybucję muszę za każdym razem sprawdzać/uczyć się jak wykonywać pewne rutynowe czynności, do których przywykłem przy innych dystrybucjach. Wraz z coraz bardziej rosnącym podziwem do zielonego Geeko postanowiłem sprawdzić jak działa usługa VNC i jak łatwo się ją konfiguruje w openSUSE 13.1 pod KDE.

Zacznę od końca, robi się to naprawdę łatwo, co sprawia, że openSUSE naprawdę używa się znakomicie!!
Instrukcja jest następująca:

1) Na komputerze, do którego chcemy się podłączyć uruchamiamy Yast, dalej Administracja zdalna (VNC), zaznaczamy opcję Włączona oraz Otwórz port w zaporze.

2) Jeżeli mamy aktywną zaporę sieciową to należy jeszcze upewnić się, iż w konfiguracji zapory sieciowej -> Dozwolone usługi, mamy wybrane VNC oraz VNC Server (tak jak na zrzucie ekranu poniżej).

3) Ostatnią rzeczą, która musimy wykonać to uruchomienie samej usługi. Możemy się posłużyć do tego celu wbudowanym w KDE programem: Krfb do współdzielenia pulpitu. Oprócz zezwalania na połączenie, Krfb umożliwia również wysłanie zaproszenia mailem czy też wygenerowanie pojedyńczych haseł.

Proponuję się tym nie kłopotać i przejść od razu do ustawień i zaznaczyć wszystko jak poniżej.

Klikamy ok i gotowe!

4) Zaczynamy połączenie. Na komputerze, z którego będziemy się łączyć wyszukujemy program KRDC (klient zdalnego dostępu do pulpitu), który też jest dostępny domyślnie w KDE.

Wpisujemy adres komputera, do którego się łączymy wraz z portem 5900 (domyślny).

Po stronie docelowej powinien pokazać monit o przychodzącym połączeniu, akceptujemy.

Następnie strona łącząca się wpisuje hasło (zdefiniowane w punkcie 3 na komputerze docelowym) i gotowe!