Zmiana adresu MAC

Każde urządzenie sieciowe ma swój niepowtarzalny adres zwany MAC adresem. Nic nie stoi na przeszkodzie aby zmienić ten adres tylko na chwilę (do restartu) lub na stałe…

Aby nieco dowiedzieć się o kartach sieciowych w naszym komputerze wystarczy wydać komendę: ifconfig -a

Kolejno zostaną wylistowane wszystkie interfejsy sieciowe wraz z przydzielonymi adresami oraz MAC np: eth0, en01 itd., itd.

Aby zmienić tymczasowo adres należy wpierw zatrzymać usługę sieciową np.:

service network stop (nazwa usługi może się różnić w zależności od dystrybucji)

Aby zmienić adres MAC wybranej karty wydajemy komendę np.:

ifconfig eth0 hw ether 01:02:03:04:05:06

service network start

Dla potwierdzenia wydajemy komendę:

ifconfig eth0

Sposób zmiany adresu MAC na stałe, różni się już w poszczególnych dystrybucjach:

– openSUSE – do pliku /etc/sysconfig/network/ifcfg-enoN dodajemy linijkę:

LLADDR:01:02:03:04:05:06

– Debian, Ubuntu – do pliku /etc/network/interfaces w odpowiedniej sekcji dodajemy linijkę:

hwaddress ether 01:02:03:04:05:06

– Fedora

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethN dodajemy linijkę:

MACADDR=01:02:03:04:05:06

Po wszystkich operacjach należy przerastartować usługę sieciową.