Zmiana rozmiaru dużej ilośći zdjęć jednym poleceniem

Ku pamięci mojej i wszystkich, którzy nie znają programu imagemagick (domyślnie zainstalowany w Ubuntu), a potrzebują np. zmniejszyć dużą ilość wakacyjnych zdjęć:

sudo apt-get install imagemagick

Pomniejszamy wszystkie obrazki z rozszerzeniem jpg o 50% (proporcjonalnie)

convert  -resize 50% *.jpg

lub podając konkretny rozmiar

convert  -resize 1024x768 *.jpg

Polecam wyświetlenie wszystkich opcji: convert  --help